1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TSV 2023 Proje

TSV 2023 Proje
 
Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi
( 2006 - 2023, Türkiye )
 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak için 2008’den beri sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile (2008-2015) başlamış; valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli işbirliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır.

Makro temelde “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji” ve “Kültür” başlıklı 6 ana tema üstüne inşa edilen Proje kapsamındaki çok boyutlu çalışmalarda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak öngörüler ortaya konmuştur. Ardından Türkiye’yi bu makro öngörülere taşımak üzere Tarım, Gıda ve Hayvancılık”, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii”, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum”, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji”, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma”, “Enerji ve Nükleer Teknoloji”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma”, “Turizm, Çevre, Şehircilik” ve “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım”, “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” başlıklı Stratejik Lokomotif Sektörler çalışmalarına geçilmiştir.

Değerler İnşası Türkiye Vizyonu - Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler” başlığı altında Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeydeki etkinliği/saygınlığı üzerinde önemli rol oynayacak çalışmalar ise Proje’nin üçüncü ve son aşamasını oluşturmaktadır.

Share

tasamlogo